Organy i kompetencje

Zarząd
Jan Hałuszczak – Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza                                       
Bronisław Szajda – Przewodniczący                      
Kamil Matolicz – Zastępca Przewodniczącego             
Dariusz Węgielewski – Sekretarz Rady                        
Paweł Jasiński – Członek Rady                     
Piotr Rzeszutek – Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczególowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
Osoby fizyczne

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.Opublikował: Borys Borysowski
Publikacja dnia: 05.01.2015
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 037