Informacje o spółce

Podstawowe dane spółki
ECO Serwis Spółka Akcyjna
45-061 Opole, ul. Harcerska 15
telefon 0-77 54 10 191, 54 10 192
fax 0-77 54 10 197
e-mail ecoserwis@ecosa.pl

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000016151
Kapitał zakładowy: 948.100,00 zł, w całości wpłacony
NIP: 754-033-44-12
Regon: 530603030
Bank: Bank PKO BP Oddział 1 w Opolu 25 1020 3668 0000 5202 0307 0539

Status prawny
Spółka akcyjna - została powołana aktem notarialnym z dnia 23.11.1992 roku sporządzony przez Notariusza Annę Niedużak, Rep. A. nr 3649/92
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000016151 w dniu 31.05.2001r.
16.12.2009 roku spółka zmieniła nazwę z PE-UC Megaterm SA na ECO Serwis SA.


Przedmiot działalności
PKD 4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.Opublikował: Borys Borysowski
Publikacja dnia: 05.01.2015
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 686