Organy i kompetencje

Zarząd
Paweł Łuczak – Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza
Paweł Ludwik – Przewodniczący
Wojciech Zachariasiewicz – Zastępca Przewodniczącego
Marcin Sąsiadek – Sekretarz Rady
Agnieszka Maciejewska – Członek Rady
Zbigniew Wiliński - Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczególowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników
Energetyka Cieplna Opolszczyzny
Miasto Kutno
Osoby fizyczne

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.Opublikował: Borys Borysowski
Publikacja dnia: 13.05.2016
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 312