Organy i kompetencje

Zarząd
Marcin Porzycki – Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza
Wiesława Dudczak - Przewodnicząca
Regina Daciuk - Zastępca Przewodniczącej
Ewa Mazurkiewicz - Burzykowska - Sekretarz Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczególowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.Opublikował: Maja Żołędziewska
Publikacja dnia: 25.07.2016
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 752