Informacje o spółce

Podstawowe dane spółki
ECO Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Harcerska 15
45-118 Opole
tel. 77 54 10 321, fax 77 541 03 25
e-mail: ecokogeneracja@ecosa.pl
Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000441535
Kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł
NIP: 775 264 47 26
Regon: 101513135
Bank: PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Katowicach nr 53-1020-3668-0000-5402-0355-3385
Status prawny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - utworzona na mocy aktu założycielskiego Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 07.11.20012r., Nr repertorium A 12413/2012, jako spółka jednoosobowa.
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26.11.2012r.
Przedmiot działalności
PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.Opublikował: Borys Borysowski
Publikacja dnia: 27.02.2017
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 27.02.2017
Dokument oglądany razy: 465