To jest wersja archiwalna z dnia 05.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Inne dane spółki

Inne dane publiczne
Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

Taryfy
Informacje o aktualnie obowiązujacych taryfach umieszczone są na naszej stronie firmowej

Zamówienia publiczne
Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej

Na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92) - informacja o strukturze paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła w Spółce ECO Tarnobrzeg:
Opublikował: Borys Borysowski
Publikacja dnia: 05.02.2018
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 05.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 222