To jest wersja archiwalna z dnia 30.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Inne dane spółki

Inne dane publiczne
Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

Taryfy
Informacje o aktualnie obowiązujacych taryfach umieszczone są na naszej stronie firmowej

Zamówienia publiczne
Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej

Struktura paliw zużytych w roku 2017 do produkcji energii cieplnej

Asortyment t.p.u. udział %
węgiel kamienny 133015,47 0,901 90,100
gaz ziemny + zaazotowany 14554,34 0,098 9,800
biomasa 0,00 0,000 0,000
propan-butan 0,00 0,000 0,000
olej opałowy 98,22 0,001 0,100
Suma 147668,03

100,00

t.p.u. - tona paliwa umownego

Struktura paliw zużytych w roku 2017 do produkcji energii elektrycznej do pobrania
w pliku PDF

Na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92) - informacja o strukturze paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła w ECO SA oraz informacja o oddziaływaniu na środowisko w związku z produkcją ciepła (wskaźniki emisji)Opublikował: Borys Borysowski
Publikacja dnia: 30.03.2018
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 4 953