Organy i kompetencje

Zarząd
Zdzisław Horwat– Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza
Piotr Gumiński - Przewodniczący Rady
Jarosław Kamionka - Zastępca Przewodniczącego
Witold Meissner – Członek Rady
Bogdan Wójciak – Członek Rady
Sławomir Kozdęba – Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczegółowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników (struktura kapitału)
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
Osoby fizyczne

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.Opublikował: Andrzej Dudczak
Publikacja dnia: 12.04.2018
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 05.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 198