Inne dane spółki

Inne dane publiczne
Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

Taryfy
Informacje o aktualnie obowiązujacych taryfach umieszczone są na naszej stronie firmowej

Zamówienia publiczne
Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej


Na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92) - informacja o strukturze paliw wykorzystywanych w roku 2018 do produkcji ciepła w Spółce ECO Kutno:Opublikował: Andrzej Dudczak
Publikacja dnia: 26.03.2019
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 760