Inne dane spółki

Inne dane publiczne
Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

Taryfy
Informacje o aktualnie obowiązujacych taryfach umieszczone są na naszej stronie firmowej

Zamówienia publiczne
Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej

Struktura paliw zużytych w roku 2018 do produkcji energii cieplnej

Asortyment t.p.u. udział %
węgiel kamienny 121136,90 0,876 87,6
gaz ziemny + zaazotowany 17098,27 0,123 12,3
biomasa 0,00 0,000 0,0
propan-butan 0,00 0,000 0,0
olej opałowy 89,95 0,001 0,1
Suma 138325,12

100,00

t.p.u. - tona paliwa umownego

Struktura paliw zużytych w roku 2018 do produkcji energii elektrycznej do pobrania
w pliku PDF

Na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92) - informacja o strukturze paliw wykorzystywanych w roku 2018 do produkcji ciepła w ECO SA oraz informacja o oddziaływaniu na środowisko w związku z produkcją ciepła (wskaźniki emisji)

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej do pobrania w pliku PDFOpublikował: Borys Borysowski
Publikacja dnia: 01.07.2019
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 5 358