Organy i kompetencje

Zarząd
Jan Hałuszczak – Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza                                       
Paweł Jasiński – Przewodniczący                      
Marcin Porzycki – Zastępca Przewodniczącego             
Paweł Łuczak – Członek Rady                        
Anna Engelgardt – Członek Rady                     
Dariusz Węgielewski – Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczególowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
Osoby fizyczne

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.Opublikował: Andrzej Dudczak
Publikacja dnia: 23.08.2019
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 195