To jest wersja archiwalna z dnia 02.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Organy i kompetencje

Zarząd
Paweł Krawczyk - Członek Zarządu ds. Ekonomicznych
Mirosław Romanowicz - Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz statut spółki.

Rada Nadzorcza
Jakub Czyczyło - Przewodniczący Rady
Artur Mnich - Zastępca Przewodniczącego Rady
Adrianna Centkowska - Sekretarz Rady
Robert Pietryszyn - Członek Rady
Marek Konieczny - Członek Rady
Andreas Reichel - Członek Rady
Mariusz Majkut - Członek Rady
Ewelina Wystrach - Śmiechowska - Członek Rady
Manfred Paasch - Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczególowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz statut spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akcjonariusze Spółki: Gmina Opole, E.ON edis energia sp. z o.o., osoby fizyczne. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje WZA określa kodeks spółek handlowych.Opublikował: Borys Borysowski
Publikacja dnia: 02.09.2019
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 5 729