To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Organy i kompetencje

Zarząd
Kamil Matolicz - Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień należących do kompetencji pozostałych władz spółki. Szczegółowe kompetencje Zarządu określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Rada Nadzorcza
Bronisław Szajda - Przewodniczący 
Grażyna Kołodziej - Zastępca Przewodniczącego
Mariusz Tańczuk - Członek Rady
Tomasz Gołębiowski -  Członek Rady
Dariusz Klonowski - Członek Rady

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczególowe kompetencje Rady określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.

Zgromadzenie Wspólników
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki. Szczegółowe kompetencje ZW określa kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki.Opublikował: Andrzej Dudczak
Publikacja dnia: 12.09.2019
Podpisał: Borys Borysowski
Dokument z dnia: 20.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 368