1. Inne dane publiczne

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

2. Taryfy

Informacje o aktualnie obowiązujacych taryfach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

3. Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

4. Struktura paliw zużytych w roku 2020 do produkcji energii cieplnej:

Asortyment t.p.u. udział %
węgiel kamienny 106 839,47 0,823 82,3
gaz ziemny + zaazotowany 22 930,12 0,176 17,6
biomasa 0,00 0,000 0,0
propan butan 0,00 0,000 0,0
olej opałowy 92,30 0,001 0,1
Suma 129 861,89   100,0

t.p.u. - tona paliwa umownego


5. Struktura paliw zużytych w roku 2020 do produkcji energii elektrycznej do pobrania w pliku PDF

6. Informacja o strukturze paliw wykorzystywanych w roku 2020 do produkcji ciepła w ECO SA oraz informacja o oddziaływaniu na środowisko w związku z produkcją ciepła (wskaźniki emisji) - na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92):

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 0
a biomasa 0
b geotermia 0
c energetyka wiatrowa 0
d energia słoneczna 0,01
e duża energetyka wodna 0
f mała energetyka wodna 0
2 Miał węgla kamiennego 81,57
3 Węgiel brunatny 0
4 Gaz ziemny 18,35
5 Energetyka jądrowa 0
6 Inne - olej opałowy 0,07
RAZEM  100

 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza w przeliczeniu na wyprodukowane ciepło (rok 2020):

Emisja - wskaźniki na ciepło (2020)

ECO SA

Pył

g/GJ

30,02

SO2

g/GJ

294,79

NO2

g/GJ

128,70

CO2

kg/GJ

94,17

7. Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej do pobrania w pliku PDF