Strona Biuletynu Informacji Publicznej spółek Grupy ECO:

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
ECO Malbork Sp. z o.o.
ECO Kutno Sp. z o.o.
ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
ECO Ciepło Lokalne I Sp. z o.o.
ECO Serwis Sp. z o.o.
ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ECO Kogeneracja Sp. z o.o.
ECO Logistyka Sp. z o.o.


Redaktor stron BIP:
Katarzyna Kostur
Dział Obsługi Korporacyjnej
telefon 0-77 54 10 333
fax 0-77 454 33 66
mail: kkostur@ecosa.pl

Administrator stron BIP:
Borys Borysowski
Dział Informatyki i Systemów Zarządzania
telefon 0-77 54 10 304
fax 0-77 454 33 66
mail: bborysowski@ecosa.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Grupy Kapitałowej ECO:
Mateusz Bartusik
mail: iod@ecosa.pl