Wspólnikami spółki są:

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA - 99,34 %
Osoby fizyczne - 0,66%