1. Inne dane publiczne

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

2. Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach umieszczone są na stronie www.ecosa.pl w zakładce PRZETARGI.