Podstawowe dane spółki

ECO Jelenia Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. K.Miarki 46
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 64 69 200; fax 75 64 69 199
e-mail: ecojg@ecosa.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000034550
Kapitał zakładowy: 25.786.000 ,00 zł
NIP: 611 02 03 138
REGON: 230415510
PKO BP S.A. nr 33 1020 2137 0000 9302 0106 1027

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze została utworzona na mocy aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunlanego w spółkę, sporządzonego w dniu 1 lipca 1997r. - jako jednoosobowa Spółka Gminy Miejskiej Jelenia Góra.
09.11.2010 roku spółka zmieniła nazwę na ECO Jelenia Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.08.2001r.

Przedmiot działalności

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.