Podstawowe dane spółki

ECO Kutno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Oporowska 10A
99-300 Kutno
tel. 24 253 30 59, fax 24 253 75 36
e-mail: ecokutno@ecosa.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000187742
Kapitał zakładowy: 11.456.350,00 zł
NIP: 775 000 08 35
REGON: 610169675
Bank: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole nr 86 1020 3668 0000 5302 0307 0653

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kutnie została utworzona na mocy aktu przekształcenia przedsiębiorstwa komunlanego w spółkę sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 7 grudnia 2000r. jako jednoosobowa Spółka Gminy Miejskiej Kutno.
11.05.2009 roku spółka zmieniła nazwę na ECO Kutno Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.01.2004r.

Przedmiot działalności

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.