Podstawowe dane spółki

ECO Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
45-118 Opole, ul. Harcerska 15
telefon 0-77 54 10 191, 54 10 192
fax 0-77 54 10 197
e-mail ecoserwis@ecosa.pl

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000849081
Kapitał zakładowy: 948.100,00 zł
NIP: 754-033-44-12
Regon: 530603030
Bank: Bank PKO BP Oddział 1 w Opolu 25 1020 3668 0000 5202 0307 0539

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - powstała z przekształcenia spółki akcyjnej ECO Serwis SA zgodnie z uchwałą nr 11/Z/20 ZWZA Spółki ECO Serwis SA z dnia 25.05.2020r. w przedmiocie przekształcenia w trybie art. 551 par. 1 ksh w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprotokołowaną przez notariusza Igora Frąszczaka, Rep. A nr 3249/2020, zmieniona uchwałą nr 4/N/20 NWZA z dnia 22.06.2020r. zaprotokołowaną przez notariusza Igora Frąszczaka, Rep. A nr 3948/2020.

Spółka akcyjna zarejestrowana była przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000016151.

Przedmiot działalności

PKD 4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.