Podstawowe dane spółki

ECO Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Harcerska 15 45-118 Opole
tel. 77 54 10 321, fax 77 541 03 25
e-mail: ecokogeneracja@ecosa.pl

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000441535
Kapitał zakładowy: 10.000.000,00 zł
NIP: 775 264 47 26
Regon: 101513135
Bank: PKO BP SA Oddział Korporacyjny w Katowicach nr 53-1020-3668-0000-5402-0355-3385

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - utworzona na mocy aktu założycielskiego Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 07.11.2012r., Nr repertorium A 12413/2012, jako spółka jednoosobowa.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26.11.2012r. Przedmiot działalności PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej.