Redaktor strony BIP:

Katarzyna Kostur
Dział Obsługi Korporacyjnej
telefon 0-77 54 10 333
fax 0-77 454 33 66
mail: kkostur@ecosa.pl

Administrator strony BIP:

Borys Borysowski
Dział Informatyki i Systemów Zarządzania
telefon 0-77 54 10 304
fax 0-77 454 33 66
mail: bborysowski@ecosa.pl