Strona podmiotowa Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A.
45-118 Opole, ul. Harcerska 15

Za wprowadzenie informacji odpowiada redaktor strony BIP.
Za funkcjonowanie i bezpieczeństwo strony odpowiada administrator strony BIP.