Strona podmiotowa ECO Serwis Sp. z o.o.
45-118 Opole, ul. Harcerska 15

Spółka udostępnia informacje oraz odpowiada za ich treść.
Za wprowadzenie informacji odpowiada redaktor strony BIP.
Za funkcjonowanie i bezpieczeństwo strony odpowiada administrator strony BIP.

ECO Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu (dawniej: ECO Serwis Spółka Akcyjna) informuje, że w dniu 8 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisał do Rejestru Przedsiębiorców przekształcenie formy prawnej ECO Serwis Spółka Akcyjna w ECO Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 par. 1 KSH.