1. Inne dane publiczne

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

2. Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach umieszczone są na stronie www.ecosa.pl w zakładce ECO Kogeneracja.

3. Informacja o strukturze paliw wykorzystywanych w roku 2023 do produkcji ciepła sprzedawanego w Spółce ECO Kogeneracja - na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92):

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 0
a biomasa 0
b geotermia 0
c energetyka wiatrowa 0
d energia słoneczna 0
e duża energetyka wodna 0
f mała energetyka wodna 0
2 Miał węgla kamiennego 0
3 Węgiel brunatny 0
4 Gaz ziemny 100
5 Energetyka jądrowa 0
6 Inne - olej opałowy 0
RAZEM  100


Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza w przeliczeniu na wyprodukowane ciepło (rok 2023):  

      ECO Kogeneracja Sp. z o.o.
Emisja - wskaźniki na ciepło   
  Pył  g/GJ 0,92
  SO2 g/GJ 6,97
  NO2 g/GJ 105,70
  CO g/GJ 339,68
  CO2 kg/GJ 68,30

 

4. Struktura paliw zużytych w roku 2022 do produkcji energii elektrycznej do pobrania w pliku PDF

5. Średnie zużycie energii elektrycznej z podziałem na grupy przyłączeniowe w 2022 roku PDF