Podstawowe dane spółki

ECO Logistyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Harcerska 15 45-118 Opole
tel. 77 54 10 161
e-mail: ecologistyka@ecosa.pl

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000334015
Kapitał zakładowy: 1.250.000,00 zł
NIP: 754 29 80 665
Regon: 160265941
Bank: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole nr 80-1020-3668-0000-5102-0307-0471

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - utworzona na mocy aktu założycielskiego Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 23.06.2009r., Nr repertorium A 2436/2009, jako spółka jednoosobowa.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.07.2009r. Przedmiot działalności PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.