Wspólnikami Spółki są:

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. – 99,18 %
Miasto Kutno – 0,63 %
Osoby fizyczne - 0,19 %