Wspólnikami Spółki są:

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. – 99,27 %
Miasto Kutno – 0,63 %
Osoby fizyczne - 0,1 %