1. Inne dane publiczne

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

2. Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

3. Informacja o strukturze paliw wykorzystywanych w roku 2020 do produkcji ciepła w Spółce ECO Ciepło Lokalne I - na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92):

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 0
a biomasa 0
b geotermia 0
c energetyka wiatrowa 0
d energia słoneczna 0
e duża energetyka wodna 0
f mała energetyka wodna 0
2 Miał węgla kamiennego 49,68
3 Węgiel brunatny 0
4 Gaz ziemny 50,32
5 Energetyka jądrowa 0
6 Inne - olej opałowy 0
RAZEM  100

 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza w przeliczeniu na wyprodukowane ciepło (rok 2020):

Emisja - wskaźniki na ciepło (2020)

ECO Ciepło Lokalne 1

Pył

g/GJ

169,88

SO2

g/GJ

201,91

NO2

g/GJ

84,19

CO2

kg/GJ

80,82