1. Inne dane publiczne

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

2. Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

3. Informacja o strukturze paliw wykorzystywanych w roku 2023 do produkcji ciepła sprzedawanego w Spółce ECO Ciepło Lokalne I - na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92):

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 0
a biomasa 0
b geotermia 0
c energetyka wiatrowa 0
d energia słoneczna 0
e duża energetyka wodna 0
f mała energetyka wodna 0
2 Miał węgla kamiennego 32,4
3 Węgiel brunatny 0
4 Gaz ziemny 33,2
5 Energetyka jądrowa 0
6 Inne - olej opałowy 34,4
RAZEM  100


Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza w przeliczeniu na wyprodukowane ciepło (rok 2023): 

      ECO CLI Sp. z o.o.
Emisja - wskaźniki na ciepło   
  Pył  g/GJ 143,20
  SO2 g/GJ 178,10
  NO2 g/GJ 82,06
  CO g/GJ 931,21
  CO2 kg/GJ 87,99