Podstawowe dane spółki

ECO Ciepło Lokalne I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Harcerska 15
45-118 Opole
tel. 77 541 03 60, fax 77 541 03 61
e-mail: ecocl1@ecosa.pl

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000321123
Kapitał zakładowy: 250.000,00 zł
NIP: 754 296 24 72
Regon: 160231043
Bank: PKO BP SA Centrum Korporacyjne Opole nr 46 1020 3668 0000 5802 0307 0158

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - utworzona na mocy aktu założycielskiego Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 03.11.2008r., Nr repertorium A 12820/2008, jako spółka jednoosobowa.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 08.01.2009r.

Przedmiot działalności

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.