1. Inne dane publiczne

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

2. Taryfy

Informacje o aktualnie obowiązujacych taryfach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

3. Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

4. Informacja o strukturze paliw wykorzystywanych w roku 2023 do produkcji ciepła sprzedawanego w Spółce ECO Malbork - na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92):

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 0
a biomasa 0
b geotermia 0
c energetyka wiatrowa 0
d energia słoneczna 0
e duża energetyka wodna 0
f mała energetyka wodna 0
2 Miał węgla kamiennego 73,57
3 Węgiel brunatny 0
4 Gaz ziemny 26,43
5 Energetyka jądrowa 0
6 Inne - olej opałowy 0
RAZEM  100


Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza w przeliczeniu na wyprodukowane ciepło (rok 2023): 

      ECO Malbork Sp. z o.o.
Emisja - wskaźniki na ciepło   
  Pył  g/GJ 14,42
  SO2 g/GJ 436,22
  NO2 g/GJ 136,41
  CO g/GJ 63,48
  CO2 kg/GJ 104,93