Podstawowe dane spółki

ECO Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikorskiego 4
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 82 33 178; fax 15 823 40 53
e-mail: ecotarnobrzeg@ecosa.pl

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr: 0000120875
Kapitał zakładowy: 15 232 500,00 zł
NIP: 867 000 31 40
REGON: 830337725
PKO BP S.A. nr 10 1020 5095 0000 5002 0163 1514

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jako Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Tarnobrzegu została utworzona na mocy aktu założycielskiego sporządzonego w formie aktu notarialnego z dnia 27.06.1997 r. REP.A NR 5061/1997. 03.10.2013 roku spółka zmieniła nazwę na ECO Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.06.2002 r.

Przedmiot działalności

PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.