Wspólnikami spółki są:

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. – 99,93 %
Osoby fizyczne – 0,07%