1. Inne dane publiczne

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

2. Taryfy

Informacje o aktualnie obowiązujacych taryfach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

3. Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

4. Struktura paliw zużytych w roku 2020 do produkcji energii cieplnej (PDF) i energii elektrycznej (PDF).

Informacja o strukturze paliw wykorzystywanych w roku 2020 do produkcji ciepła w Spółce ECO Jelenie Góra - na podstawie par. 23 ust. 3, 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. (Dz.U. 2007.16.92):

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Odnawialne źródła energii, w tym: 0
a biomasa 0
b geotermia 0
c energetyka wiatrowa 0
d energia słoneczna 0
e duża energetyka wodna 0
f mała energetyka wodna 0
2 Miał węgla kamiennego 99,89
3 Węgiel brunatny 0
4 Gaz ziemny 0,11
5 Energetyka jądrowa 0
6 Inne - olej opałowy 0
RAZEM  100

 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza w przeliczeniu na wyprodukowane ciepło (rok 2020):

Emisja - wskaźniki na ciepło (2020)

ECO JG

Pył

g/GJ

35,20

SO2

g/GJ

79,73

NO2

g/GJ

127,98

CO2

kg/GJ

106,86