1. Inne dane publiczne

Wszelkie dane publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych.

2. Taryfy

Informacje o aktualnie obowiązujacych taryfach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

3. Zamówienia publiczne

Informacje o przetargach umieszczone są na naszej stronie firmowej.

4. Struktura paliw zużytych w roku 2023 do produkcji energii elektrycznej (PDF).

5. Struktura paliw zużytych w roku 2023 do produkcji energii cieplnej (PDF).

 Wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza w przeliczeniu na wyprodukowane ciepło (rok 2023): 

      ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.
Emisja - wskaźniki na ciepło   
  Pył  g/GJ 60,31
  SO2 g/GJ 147,07
  NO2 g/GJ 178,74
  CO g/GJ 93,70
  CO2 kg/GJ 104,43