Jedynym wspólnikiem Spółki jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna w Opolu.