Jedynym wspólnikiem spółki jest Energetyka Cieplna Opolszczyzny Spółka Akcyjna w Opolu.